četrtek, 24. 11. 2016

Pred današnjim jutranjim treningom sta nogometaša Etien Velikonja in Antonio Delamea Mlinar presenetila naše najmlajše navijače v vrtcu Galjevica na Rudniku v Ljubljani.

Iz kategorije: Prva ekipa

#antoniodelameamlinar

#etienvelikonja

#navijači

Šola, nogomet, dom
V Domžale po naslov